Revalidatie- en behandelinstituut SWRN is een kennisinstituut voor non-chirurgische medisch specialistische revalidatiezorg, gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met rugklachten, schouderklachten en andere wervelkolom gerelateerde chronische problematiek.

SWRN verleent poliklinische rug- en schouder revalidatiezorg in Zwolle en biedt, als zeer gespecialiseerd instituut, een aanbod voor patiënten vanuit heel Nederland. Onze specialistische revalidatiezorg bereikt niet alleen patiënten in Nederland, maar ook ontvangen wij regelmatig patiënten uit verschillende delen van Europa alsook vanuit andere continenten.

Onze behandeling kenmerkt zich door de behandeling van kinderen en/of volwassenen die ten gevolge van een aandoening (rug- schouder aandoening) problemen ervaren in dagelijkse activiteiten en maatschappelijk functioneren. Door middel van medische, paramedische, psychosociale, educatieve of arbeidsgerichte interventies, wordt gewerkt aan het herwinnen van een zo hoog mogelijk niveau van functioneren. Inzicht verwerven in oorzaak en gevolgen nu en in de toekomst is een belangrijk onderdeel van onze behandeling.

Onze medisch specialistische revalidatie richt zich op patiënten van alle leeftijden en wordt in ons centrum uitgevoerd door én onder verantwoordelijkheid van de revalidatieartsen. Na een verwijzing van de huisarts, medisch specialist, jeugdarts of bedrijfsarts beoordelen onze revalidatieartsen de complexe situaties van patiënten en spelen een centrale rol bij de triage, indicering, en/of behandeling. Wij werken volgens het principe van stepped care. Wij bieden de patiënten de meest doelmatige behandeling die mogelijk is gezien de aard en de ernst van de problematiek. Wij voeren onze behandeling in een poliklinische setting uit.

In ons behandelplan voeren wij een uitgebreide diagnostische intake uit, als een patiënt in een behandeltraject is geïncludeerd maken educatie, persoonlijke gesprekken, groepsgesprekken en training deel uit van de behandeling. In sommige gevallen passen wij kunststof hulpmiddelen toe.

Non-chirurgische medische specialistische revalidatiezorg is Multi- en Interdisciplinair. Dit betekent dat er meerder disciplines geïntegreerd worden ingezet als team van revalidatiespecialisten, werkend met én onder medische eindverantwoordelijkheid van de revalidatiearts. Ons revalidatieteam bestaat uit de revalidatie artsen, physician assistenten, orthopedisch instrumentmakers, psychologen, ergotherapeuten en gespecialiseerde bewegings, fysio- en oefentherapeuten.

Het volledige revalidatieteam werkt vanuit hetzelfde patiëntendossier, dezelfde agenda, hetzelfde behandelplan en met voor elke individuele patiënt gezamenlijk bepaalde doelstellingen. Deze doelstellingen worden uiteraard regelmatig overlegt, geëvalueerd en afgestemd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nationaal en internationaal gevalideerde klinimetrie. In overleg met de revalidatiearts en het behandelteam kan de patiënt mede de doelstellingen bepalen en werkt het revalidatieteam vanuit hetzelfde behandelplan. Een groot positief kenmerk is dat de grenzen van de disciplines tijdens de behandeling (gedeeltelijk) in elkaar overlopen, wat in een eerste lijn setting niet te realiseren valt.

Aan het einde van het behandeltraject wordt door het behandelteam onder leiding van de revalidatiearts samen met de patiënt de behandeling en de resultaten ervan geëvalueerd. Vervolgens vinden communicatie naar verwijzers of andere partners in de zorgketen plaats.

Om de resultaten van de behandeling nauwkeurig te kunnen volgen, maken wij gebruik van de meest moderne meetmethoden en röntgenstralingsvrije beeldvormende technieken.

Wij hanteren bij beoordeling van onze inclusie uiteraard de aanwezigheid van:

  • Complexe motorische storing;
  • Complexe sensorische storing;
  • Complexe cognitieve en/of gedragsstoring