In ons revalidatie- en behandelinstituut zien wij jaarlijks vele patiënten van uiteenlopende leeftijden. Deze patiënten ervaren beperkingen en/of (pijn)klachten variërend van bewegingsbeperking, ademhalingsklachten, chronische pijnklachten, gedragsaanpassingen zoals compensatiegedrag oftewel het compenseren in houdingen en bewegingen en daarbij het gevoel hebben de klachten te verlichten, of bijvoorbeeld vermoeidheid. Kortom, patiënten ervaren (een) beperking(en) in hun dagelijks functioneren.

Onze multidisciplinaire revalidatiebehandeling is, al dan niet in combinatie met het dragen van een door onze medisch specialist aangemeten romporthese, gericht op autonome (onafhankelijke) participatie (actieve deelname), waarbij de klachten niet langer het functioneren beperken en waarbij de progressie van diverse wervelkolomgerelateerde aandoeningen en/of klachten worden gestopt of significant worden verminderd. Onze doelstelling is dan ook om patiënten weer optimaal te laten functioneren in de maatschappij en hun kwaliteit van leven te verbeteren, voor nu maar zeker voor de toekomst. Het geven van inzicht en kennis in de medische situatie van de patiënt geeft hem/haar niet alleen het gevoel, maar ook daadwerkelijk, de regie over de eigen situatie. Dat geeft, naar ons idee, de patiënt een grote meerwaarde voor de toekomst.

Vanuit deze doelstelling en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij hierin menen te dragen, zijn wij op zoek naar de meest effectieve en doelmatige behandelwijze welke eraan moeten bijdragen dat de zorg betaalbaar en toegankelijk blijft voor iedereen. Zowel nu als in de toekomst.