Revalidatiegeneeskunde wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de basisverzekering* en wordt gedeclareerd op basis van DBC’s. Het behoort tot het gereguleerd segment. Dit betekent dat de NZa de tarieven bepaalt en niet SWRN zelf. Zorgverzekeraars hebben in hun contracten met de verzekerden afgesproken welk deel van de prijs van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg vergoed wordt. Zo wordt voor gecontracteerde zorg vaak niet het volledige tarief vergoed. Declaratie van uw behandeling voert SWRN verplicht achteraf uit door het aanleveren van alle uitgevoerde zorgactiviteiten. Dit wordt gedaan via de zogenaamde landelijke grouper. Deze grouper verwerkt de zorgactiviteiten, toetst op declaratieregels en retourneert welk zorgproduct, onder welke naam en met welke prijs moet worden gedeclareerd. De grouper verstrekt tevens een controlecode, die op de factuur vermeld moet worden.

Niet SWRN, maar de NZa bepaalt dus het te declareren zorgproduct en het te vergoeden tarief. SWRN declareert conform de NZa regels.

* Bij steeds meer verzekeraars geldt dat voor medisch specialistische revalidatie vóóraf een machtiging bij de zorgverzekeraar moet worden aangevraagd. De verzekeraar toetst de aangevraagde zorg en bepaalt of de inzet hiervan na zijn/haar inzicht doelmatig is.

Dit kan betekenen dat uw zorgverzekeraar uw behandeling niet vergoed. In dat geval bestaat er een mogelijkheid om de behandeling toch te volgen en het tarief zelf te betalen. Zorgkosten kunnen in mindering gebracht worden op de Aangifte Inkomsten Belasting. IN het jaar waarin de kosten gemaakt zijn. U ontvangt van SWRN een officiële factuur, zodat u hiermee aanspraak kunt doen op deze zorgkostenvermindering. Daarnaast beschikt SWRN over een eenvoudige financieringsmethode als het zelf betalen niet in één keer lukt. Bel of mail voor informatie naar contact@wervelkolomrevalidatie.nl of bel: 038-4524022.