SWRN heeft haar zorgconcept gebaseerd op het in de revalidatie gangbare biopsychosociale model, waarbij wij extra aandacht schenken aan kennis en zelfredzaamheid.
Volgens onze visie is kennis macht. Macht over je eigen gezondheid maakt dat je als patiënt betere keuzes kunt maken en het gebruik van zorg daarvoor kunt beperken. Dit zal in de toekomst een positieve bijdrage hebben op de zorgkosten van deze chronisch zieke patiëntengroep.

Het beoogde resultaat van het SWRN zorgconcept is het bevorderen van maatschappelijke participatie, conform het rapport van ZiNL (Zorginstituut Nederland), ‘Medisch-specialistische revalidatie. Zorg zoals revalidatieartsen plegen te bieden’ en de Position Paper van de VRA (Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen), ‘Gezondheid bevordert Participatie. Participatie bevordert Gezondheid’.

Verder refereren wij aan de definitie van gezondheid vastgesteld door de WHO:

Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Deze definitie is flexibeler en dynamischer en neemt de veerkracht van mensen mee. Mensen kunnen met een ziekte om leren gaan en daarnaast toch nog behoorlijk gezond in het leven staan. Met deze definitie kunnen mensen dus gezond zijn, naast het hebben van een ziekte.’