SWRN werkt met een multidisciplinair team en omwille van uniformiteit is het indicatiestellings- en behandelproces sterk protocollair ICT gestuurd en ondersteund. Dit bevordert niet alleen de eenheid in kwaliteit en de betrouwbaarheid van data voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook de betrouwbaarheid van het proces voor de patiënt.

Hart van het ICT systeem is het integrale Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), waarin alle professionals werken. De informatiebeveiliging voor de patiënt staat voorop en voldoet aan zeer strenge eisen. SWRN maakt gebruik van E-Health technieken zoals online vragenlijsten en E-portals. Hierin loopt SWRN mee in de politiek-maatschappelijke ambitie om technologie te ontwikkelen en toe te passen om de zorg efficiënter te maken en om patiënten in staat te stellen regie te nemen over hun gezondheid.

In het kader van deze ambitie verwijst de minister in haar brief van 9 februari 2017 aan de kamer naar een digitaal consult binnen de DBC voor medisch specialistische zorg, waarmee anderen dan de arts langs deze weg de DBC kunnen openen. SWRN staat niet voor deze digitale consulten, maar wel voor het gebruik maken van online vragenlijsten.