Vanuit het belang van de patiënt en kwaliteit van onze zorg is SWRN druk bezig met het accreditatie-proces voor de ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). De werkwijze van SWRN wordt door Lloyd’s Register getoetst. Lloyd’s Register is verantwoordelijk voor de normen die eisen stellen aan het kwaliteits- en veiligheidsmanagement in de Zorg- en Welzijnssector.
Deze toetsing is momenteel volop aan de gang. SWRN hoopt in het eerste kwartaal 2019 de toetsing succesvol te hebben doorstaan. De zorg bij SWRN, onder leiding en verantwoordelijkheid van de revalidatiearts, is zodanig ingericht dat er sprake is van ‘goede zorg’ respectievelijk ‘zorg van een goed hulpverlener’, zoals ook wettelijk vereist.

In relatie tot kwaliteit geldt verder:
* SWRN is lid van en voldoet aan de voorwaarden van Revalidatie Nederland
(RN: de vereniging van de revalidatie-instellingen).
* De bij SWRN aangesloten revalidatieartsen zijn lid van en voldoen aan de voorwaarden van de Vereniging van Revalidatie Artsen (VRA).
* De therapeuten die werkzaam zijn binnen het SWRN concept zijn BIG geregistreerd.