Revalidatie- en behandelinstituut SWRN is opgericht in 2017. Aan de basis van wat uiteindelijk het zorgconcept van SWRN is geworden, heeft Scoliosis Care Clinic gestaan. Scoliosis Care Clinic is in 2011 gestart met behandelen van patiënten met Scoliose en Scheuermann en andere wervelkolomgerelateerde chronische klachten. Bij Scoliosis Care Clinic is de multidisciplinaire aanpak op basis van succesvolle resultaten in de praktijk geboren. Het zorgconcept is van daaruit door SWRN verder ontwikkeld.

In 2017 verkreeg SWRN een toelating volgens de WTZi (Wet toelating Zorginstellingen) voor het bieden van medisch specialistische zorg. SWRN biedt verantwoorde zorg aan mensen met wervelkolom gerelateerde chronische problematiek, in samenwerking met gespecialiseerde instellingen (expertisecentra met gespecialiseerde orthopedische hulpmiddelen zoals Ortholutions, Instituut Elena Salva en het Children’s Hospital in Philadephia (USA)).

De stichting SWRN wordt bestuurd volgens de Zorgbrede Governancecode 2017, waarbij de Raad van Bestuur onder toezicht staat van een Raad van Toezicht en wordt bijgestaan door een cliëntenraad.

De kwaliteitsbewaking van het zorgconcept van SWRN is gebaseerd op een kwalitatief hoogstaande ICT omgeving, waarbij SWRN samenwerkt met een gespecialiseerde dienstverlener (Curasoft en Technoberg) voor onderhoud, ondersteuning en ontwikkeling van de gebruikte ICT applicaties (o.a. EPD), automatisering van behandelprocessen en beveiliging van datacommunicatie tussen de verwijzers en SWRN.