SWRN kent goede behandelresultaten. Alle patiënten vullen voorafgaand, tijdens en na afloop van de behandeling meerdere gevalideerde vragenlijsten in. Een percentage van 89% van de behandelde patiënten geeft aan na behandeling vooruitgang te hebben geboekt in hun gezondheidsbeleving. Alle patiënten met betaald werk wordt aan het einde van de behandeling de vraag voorgelegd: ‘In hoeverre vindt u dat uw participatiedoelstelling in betaalde werkzaamheden gerealiseerd is?’ Een percentage van 82% van de behandelde patiënten geeft aan dat hun participatiedoelstelling in betaald werk duidelijk tot maximaal is behaald. Voor werkgevers is dit een belangrijke motivatie om mee te werken aan, of te faciliteren voor het programma.

De non-chirurgische, multidisciplinaire medische specialistische revalidatiebehandeling is gericht op duurzame verbetering van het functioneren en het verbeteren van, progressieve, wervelkolom gerelateerde aandoeningen. Mede gezien de complexe samenhangende problematiek van de patiënten is de behandeling uitgebreid, intensief en vergt die veel van de patiënten maar ook van de zorgprofessionals binnen SWRN.

Daar staat tegenover dat er maatschappelijk ook flink in hen wordt geïnvesteerd. We laten dit ook zien, door aan de voordeur van het traject de kosten te benoemen. Er wordt van meet af aan een sterk beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. Hij/zij moet ook aanzienlijk investeren in zichzelf. Er is geen noemenswaardige uitval binnen het multidisciplinaire revalidatieprogramma. Het lukt ons, bij deze complexe groep patiënten die vaak al eerder onsuccesvolle behandelingen hebben gehad, dan ook meestal om tot autonome participatie te komen.